กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของลักษณะพื้นฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่ออันดับความน่าเชื่อถือครั้งแรกของตราสารหนี้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF