[1]
หงษ์กลิ่น ก. และ สิงห์ลำพอง อ. 2023. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม. วารสารสุทธิปริทัศน์. 37, 4 (ธ.ค. 2023), 1–15.