(1)
หงษ์กลิ่น ก.; สิงห์ลำพอง อ. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม. วารสารสุทธิปริทัศน์ 2023, 37, 1-15.