[1]
หงษ์กลิ่น ก. และ สิงห์ลำพอง อ., “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์บนช่องทางอีคอมเมิร์ซของดูโฮม”, วารสารสุทธิปริทัศน์, ปี 37, ฉบับที่ 4, น. 1–15, ธ.ค. 2023.