กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสถานการณ์ปัจจุบัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy