(1)
บุญบำรุง ว. ศูนย์ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบกับ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา). CJHS 2012, 1, 43-56.