ขอเชิญชวนสมัครและติดตามวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2016-02-03

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย 


สามารถสมัครและติดตามวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/user/register