เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับฉบับที่ 11/2

2016-04-12

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับฉบับที่ 11/2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 สำหรับฉบับที่ 11/1 เต็มแล้วค่ะ

สามารถสมัครและติดตามวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/user/register