วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI)

2018-06-07

 


วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ACI)
เผยแพร่บทความฉบับที่ 13(1) มกราคม-มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้ว
.
มีบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ ทั้งนี้ ทุกบทความได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ
.
คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านได้ที่:

https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/index