กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพหรือภาวะทางปรากฏการณ์ชีวิต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล