กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์แนวทางการสอนวิปัสสนาตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร: กรณีศึกษา พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล