(1)
แก้วเขียว ส. .; พรพิพิธณรงค์ ส. . พัฒนาการการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในสังคมไทย. JMPR 2015, 1.