(1)
เหลืองอมรไพศาล พ. . ฐ. การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร. JMPR 2021, 7, 78-88.