(1)
พร​นภดล​ เ. ศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา ตามหลักบันได ๗ ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ. JMPR 2021, 7, 152-162.