[1]
บรรณกรกุล เ. และ ศรีหาหนู ช. . ., “Developmental Testing of Computer Assisted Instruction Lesson on Five Precepts for Primary School Grade 4–6”, JMPR, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 139–150, ธ.ค. 2017.