[1]
สติมั่น อ. ., คุ้มครอง ว. ., และ วรินฺโท พ. . ., “วงจรวิบากตามหลักพระพุทธศาสนา”, JMPR, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 13–24, ธ.ค. 2019.