[1]
แก้วเขียว ส. . และ พรพิพิธณรงค์ ส. ., “พัฒนาการการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในสังคมไทย”, JMPR, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิ.ย. 2015.