[1]
ขนฺติโก พ. . และ วิชานาติ ศ., “ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 45–55, พ.ค. 2021.