[1]
พร​นภดล​ เ., “ศึกษาการสอนและการสอบอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติสุทธวิปัสสนา ตามหลักบันได ๗ ขั้น ของพระภาวนาพิศาลเมธี วิ”., JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 152–162, พ.ค. 2021.