[1]
โสภโณ พ. . และ วงษ์สอาด ส. ., “ ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ิตวณฺโณ)วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร”, JMPR, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 23–35, พ.ค. 2021.