[1]
จันทร์ตรี ว. and ศรีโภคางกุล ศ., “Cultural Tourism in line with Local Sustainable Development: a Case Study of Khemarat District, Ubon Ratchathani Province”, RMUTT J Hum Soc Sci, vol. 5, no. 1, pp. 116–132, Jun. 2017.