กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ในการพัฒนาด้านสมรรถนะ ของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล