#วารสารพัฒนศาสตร์ #บัณฑิตอาสาสมัคร #การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ #วป๋วย
Return to Article Details ผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว Download Download PDF