กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์การถ่ายทอดภาษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษา การแปลนวนิยายภาษาเยอรมัน เรื่อง ลมหายใจที่ขาดห้วง ของแฮร์ทา มึลเลอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล