[1]
ศรัทธาธนพัฒน์ ร. 2021. บทบรรณาธิการ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), จ.