[1]
ทีมบรรณาธิการ 2021. ทีมบรรณาธิการ ทีมบรรณาธิการ. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 40, 2 (ธ.ค. 2021), ก-ข.