(1)
ศรัทธาธนพัฒน์ ร. . บทบรรณาธิการ. HURU 2021, 40, จ.