(1)
หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ. ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง "กี่เพ้า" ของ พงศกร. HURU 2021, 40, 1-20.