(1)
เปรมธารา ไชยชุมพร. ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน “เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว”. HURU 2021, 40, 21-44.