(1)
กองบรรณาธิการ. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน. HURU 2021, 40, 133-140.