[1]
กองบรรณาธิการ, “บทนำ”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. ง, ธ.ค. 2021.