[1]
ศรัทธาธนพัฒน์ ร. ., “บทบรรณาธิการ”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. จ, ธ.ค. 2021.