[1]
หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ, “ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง ‘กี่เพ้า’ ของ พงศกร”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 1–20, ธ.ค. 2021.