[1]
เปรมธารา ไชยชุมพร, “ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน ‘เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว’”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 21–44, ธ.ค. 2021.