(1)
สุทธิมาร อ. ปก. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9.