(1)
วรรณสุทธิ์ พ.; พันธุรี ว. การบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน. Suan Sunandha Res & Dev J 2018, 8.