(1)
สมเกียรติกุล เ.; เพชรรักษ์ ศ.; สุขสำราญ ส. การบริหารจังหวัดภูเก็ตเพื่อการการพัฒนา. Suan Sunandha Res & Dev J 2018, 8.