(1)
สุทธิมาร อ. สารบัญ. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 10.