[1]
สุทธิมาร อ., “สารบัญ”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 2, ก.ย. 2019.