[1]
สุทธิมาร อ., “กองบรรณาธิการ”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 3 SUP, ก.ย. 2019.