[1]
เสรีสำรำญ ธ., “ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 9, ฉบับที่ 3 SUP, น. 123, ก.ย. 2019.