[1]
วรรณสุทธิ์ พ. และ พันธุรี ว., “การบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 8, ฉบับที่ 1, ธ.ค. 2018.