[1]
สมเกียรติกุล เ., เพชรรักษ์ ศ., และ สุขสำราญ ส., “การบริหารจังหวัดภูเก็ตเพื่อการการพัฒนา”, Suan Sunandha Res & Dev J, ปี 8, ฉบับที่ 1, ธ.ค. 2018.