กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2019): ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล