กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล