กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy