[1]
จิตรงามปลั่งบ. and ธรรมพิทักษ์ส. 2019. Thailand’s Potentials as World’s Gems and Jewelry Manufacturing Center and Trading Hub. Ph.D. in Social Sciences Journal. 9, 1 (Apr. 2019), 30-43.