[1]
ซาร์ยีดเ. and ไวสำรวจก., “The Mobilizing of Halal Sector Industry and Management”, Ph.D.in Soc. Sci. J., vol. 9, no. 1, pp. 44-57, Apr. 2019.