[1]
จิตรงามปลั่งบ. and ธรรมพิทักษ์ส., “Thailand’s Potentials as World’s Gems and Jewelry Manufacturing Center and Trading Hub”, Ph.D.in Soc. Sci. J., vol. 9, no. 1, pp. 30-43, Apr. 2019.