[1]
สุขมณีพ., ปานจันทร์ว., ปีมณีจ., and สนามทองเ., “A Quality of Life Development Model for Thai Floating Market Communities”, Ph.D.in Soc. Sci. J., vol. 9, no. 1, pp. 1-14, Apr. 2019.